Ensiavun tuntemisen edut

Ihminen on rakenteeltaan ja toiminnaltaan kokonaisvaltainen. Jos jokin osa-alue ei toimi, se heijastuu myös muualle ja heikentää yleistä hyvinvointia. Siksi meidän on tärkeä tuntea itsemme, niin psyykkinen kuin fyysinenkin puoli. Kun nämä ovat terveitä ja tasapainossa, olo on kokonaisvaltaisesti hyvä. Jos näin ei ole, itsensä tunteminen auttaa ymmärtämään, kuinka tilanne on korjattavissa.

Ensiapu auttaa, kun fyysinen tasapaino on horjunut onnettomuuden tai haaverin yllätettyä. Koska tällaiset tapahtumat tulevat aina yllätyksenä, niihin on hyvä varautua etukäteen. Varautumisen ansiosta tositilanteessa on mahdollista toimia johdonmukaisesti ja rauhallisesti. Ensiapu koostuu ensiaputarvikkeista, jotka ovat ajan tasalla sekä omista ensiaputaidoista, joiden niin ikään tulisi olla kunnossa. Lue lisää täältä!

Oikea ensiapu voi pelastaa hengen

Ensiaputaidon voidaan katsoa olevan jopa kansalaistaito, jolloin jokaisella on oikeus sekä saada apua hädän hetkellä että velvollisuus antaa sitä tarpeen vaatiessa. Joskus ensiapua on mahdollista antaa myös itselleen. Mitä varmemmat omat ensiaputaidot ovat, sen turvallisempaa elämä on. Luottamus omiin kykyihin lisää myös rauhallisuutta, kun tietää, että onnettomuuden hetkellä on valmis toimimaan.

Ensiapuvälineet kannattaa pitää hyvässä järjestyksessä ja säilyttää siten, että ne saa nopeasti esille myös sellaisessa tilanteessa, jossa on mahdollisesti järkyttynyt tai peloissaan. Parhaimmillaan ripeä ja oikea reagointi pelastaa ihmishengen. Kun hätätilanteessa on toiminut oikein, ei joudu jälkikäteen jossittelemaan, olisiko jotain pitänyt tehdä enemmän tai eri tavalla.

You may also like...