• Uncategorized

Apuvälineillä tärkeä rooli ensihoidossa

Monenlaisissa onnettomuuksissa ensiapu ja kiirellinen potilaan siirtäminen on tärkeä osa elintärkeän hoidon aloittamista. Potilaan siirtämiseen ja potilaan tukemisessa on saatavilla monia vaihtoehtoisia apuvälineitä, joiden käytöstä on etenkin yhdessä usein hyötyä. Kiistattomasti ei voida kuitenkaan sanoa, että yksi väline olisi toista parempi, ja erilaisiin tilanteisiin sopivia apuvälineitä on paljon.

Talvikauden tyypilliset onnettomuustilanteet

Onnettomuustilanteet tulevat eteen nopeasti ja yllättäen, ja esimerkiksi putoamiset tai liikenneonnettomuudet johtavat useasti murtumiin tai muuhun luuston vahinkoihin. Talvikautena vammoja aiheutuu etenkin kolareista, ja monena talvena liukastumiset, sekä omatoiminen lumien pudottaminen katolta ovat tyypillisiä onnettomuuksia. Näitä sattuu kaikissa ikäluokissa, mutta vanhemmiten luuston ja tasapainon heikentyminen voi altistaa vakavimpiin vammautumisiin. Samalla lailla harrastustoiminnassa ja esimerkiksi työpaikalla voi tulla eteen vammautumisia.

Potilaan siirtäminen kriittinen vaihe pelastustyössä

Pelastustyössä myös pelastajan hyvinvointi ja ergonomia on tärkeää, ja turvallisen hoitotilanteen luominen kaikkien osapuolien edun mukaista. Hyvät ja kestävät apuvälineet ovat tärkeässä roolissa, potilaan selkärangan ensihoitotilanteissa, jotta lisävahingoilta vältytään ja potilas saadaan turvallisesti jatkohoidon piiriin.

Kun ensihoitotilanteisiin kuuluu potilaan siirtoja ja selkärangan tukemista siirtotilanteissa, apuvälineenä käytetään usein rankalautaa, joka helpottaa potilaan siirtämistä myös tavanomaisessa ympäristössä kuin vaikeakulkuisessa maastossakin. Hanki ergonominen rankalauta ensihoidon apuvälineeksi. Ensiaputarvike.fi valikoimasta löydät omaan tarpeeseesi sopivat rankalautapakettivaihtoehdot . Oikean tuotteen valintaan on tarjolla ammattitaitoista apua, ja tarvittaessa saat myös koulutukset rankalaudan ja muiden tarvikkeiden käyttöön

You may also like...